แนะนำเว็บไซต์ บริษัท ม้าเร็ว
(7/12/2006)
 
บริษัท ม้าเร็ว จำกัด ได้จัดทำเว็บไซต์ speedhorse.co.th เพื่อนำเสนอข้อมูลของบริษัทประกอบด้วย ความเป็นมาของบริษัท การบริการ คำถาม-คำตอบเกี่ยวกับบริการ หน่วยงานที่ใช้บริการของบริษัท เพื่อความสะดวกในการเข้าถึงข้อมูลที่ถูกต้องชัดเจนและรวดเร็ว รวมทั้งสามารถติดต่อกับทางบริษัทได้ผ่านทางเว็บไซต์นี้